Escoltar

Component per posar un menú tipus acordió

Resultat del menú tipus acordió

Un menú tipus acordió té un aspecte com el que es pot veure a la següent imatge:

Imatge del menú tipus acordió

Passes per incloure un menú tipus acordió

Les passes a seguir són:

  1. Crear els continguts tipus UIB_Pagina que contendrà cada una de les opcions de l'acordió.
  2. Afegir el component tipus PC_Acordio a la pàgina a on es vol incloure.

Propietats del component PC_Acordio

Una vegada s'ha afegit el component s'han de configurar les propietats del mateix:

Propietats component PC_Acordio

Les propietats són:

  • Títol: títol del component. A l'exemple anterior "Us d'ordinadors"
  • Títol visible: camp per indicar si s'ha de mostrar o no el títol.
  • Apartat: per seleccionar la llista dels diferents continguts que es volen posar a l'acordió. Permet ordenar els continguts de l'acordió.
  • Carpeta: o també es pot indicar una carpeta amb els continguts UIB_Pagina que es volen mostrar.
  • Veure múltiples: camp per indicar si és possible tenir més d'una opció seleccionada a la vegada o no.
  • Expandeix per contentID: camp per indicar si l'acordió pot obrir una opció per paràmetre, és a dir, indicant un contingut a l'adreça destí.

Altres pàgines relacionades