Escoltar

Plantilles de presentació

L’objectiu d’aquest apartat és presentar les plantilles que es tenen definides per a crear pàgines al web de la UIB i les seves característiques.

Aquestes plantilles són pàgines amb una sèrie de components associats. Una vegada la pàgina està definida amb una d'aquestes plantilles, sempre es poden modificar els components que la formen i la seva distribució.

Les plantilles que es tenen definides actualment són:

 • T_000_PAGINA
  • Per crear una pàgina amb un contingut tipus UIB_PAGINA
 • T_010_PAGINA_CONTINGUT
  • Només té la capçalera i el peu. La part central és pel contingut del node
 • T_020_EXTERNA
  • El node anirà a una URL externa, és a dir, que no és al CMS del web de la UIB
 • T_030_URL_INTERNA
  • Per a definir que el node vagi a un pàgina definida dins el CMS

A continuació es mostraran els paràmetres necessaris per a crear una pàgina amb cada una d’aquestes plantilles.

Plantilla T_000_PAGINA i T_010_PAGINA_CONTINGUT

Quan es crea una pàgina amb aquesta plantilla el que es fa es crear una pàgina simple amb un component tipus PC_Pagina. Es diferencien en que la primera tendrà el menú a la dreta i la segona només hi haurà el contingut.

Una vegada creada una pàgina amb aquesta plantilla es podrà canviar la seva distribució amb les propietats de la pàgina i afegir i esborrar components.

Plantilla T_020_URL_EXTERNA

Les propietats a definir per aquest tipus de pàgina són:

 • URL: camp on s’introduirà la URL a la qual es vol que es vagi quan es cliqui sobre aquest node
 • Nova finestra (Sí/No): indica si s’ha d’obrir una nova finestra quan se seleccioni aquest node

Plantilla T_030_URL_INTERNA

Les propietats a definir per aquest tipus de pàgina són:

 • Link amb pàgina Destí: permet enllaçar una pàgina del CMS. Quan es clica sobre aquest camp s’obrirà una nova finestra de diàleg que permetrà escollir a quin node de la navegació s’ha d’anar.
 • Enllaç amb un arxiu: permet enllaçar un document al node. Aquest document ha d'estar pujat a l'estructura de continguts. Quan es clica sobre aquest camp s’obrirà una nova finestra de diàleg que permetrà escollir a quin document de l'estructura de continguts s'ha d'obrir.
 • Idioma_Final: per definir l'idioma amb el qual es vol veure la informació referenciada a l’enllaç anterior
 • Àncora sense parrilla: es podrà indicar l'ancora dins la pàgina indicada al camp Link amb pàgina destí.
 • Parametres