Escoltar

Incloure el component de formulari a una pÓgina. PC_Form

Un formulari es pot incloure a la part central d’una pàgina. Per a fer-ho, s’ha de pitjar el botó dret del ratolí per a afegir-hi un nou component. Sortirà una finestra de diàleg a la qual s’escollirà el repositori UIB_NUCLI i sortirà la llista de components que es poden afegir. D’entre els components s'haurà d'escollir PC_Form que és el component per a crear un formulari a una pàgina.

Sortirà una finestra de diàleg a la qual es podran assignar les propietats del component:

Propietats

Propietats de PC_Form

Aquest component té un conjunt de propietats:

  • Formulari. És una relació cap al contingut on hi ha el formulari,
  • Carpeta. És una relació cap a la carpeta on es desaran els continguts resultants. Aquesta propietat no cal emplenar-la si el formulari està configurat per a enviar únicament correus electrònics, però és recomanable que es faci ja que si després es modificàs el formulari, ja estaria assignada i no donaria errors.
  • Clau. Indica si s'ha d'incloure o no un camp que ha d'introduir l'usuari per tal d'evitar spam.
  • Títol visible. Indica si es vol que el títol del formulari sigui visible o no a la pàgina.

Pàgina resultat

A la finestra apareixerà el formulari amb els camps definits al contingut escollits, i a més dels botons:

  • Envia:  guardarà la informació a una carpeta o enviarà el correu a l'adreça indicada al contingut del formulari i anirà a la pàgina destí correcte.
  • Esborra camps: esborrarà les dades que tornaran als valors per defecte.

En cas de que els resultats es desin en un directori, a la pàgina del formulari dins l'editor n'apareixeran dos més:

  • Veure resultats: anirà a una pàgina a on es mostraran les dades que s'hagin introduït al formulari.
  • Crea CVS: crearà un fitxer Excel amb les dades i anirà a una pàgina des de la que es pot descarregar el fitxer amb totes les dades rebudes; aquest fitxer correspon al camp del contingut del formulari Associated Attatchments.

A la pàgina de Resultats del formulari hi ha més informació. A continuació es pot veure un exemple:

Exemple d'un formulari processat.