Què podem fer amb l'eina?

En aquest apartat hi ha una llista de coses que es poden fer amb l'eina i que no estan englobades a cap apartat en particular, perquè, de vegades, va bé conèixer què es pot fer i com.

 

Podem compartir una llista de continguts entre diferents components?

Es pot donar el cas de que sigui necessari mostrar els mateixos continguts a diferents pàgines. Per exemple hi ha seccions del diari UIB on hi ha notícies d'altres unitats que les gestionen directament. Per evitar haver de configurar cada una de les pàgines a on apareixen les notícies es pot associar un UIB_Pagina amb les relacions a les notícies de cada un d'ells.

Aquesta propietat està als components:

Les passes per configurar-ho són:

 1. Crear el UIB_Pagina que contendrà les relacions. S'ha d'emplenar el títol que és requerit i desar.
 2. Al contingut anterior s'han de fer les relacions dels enllaços (per PC_Links i PC_MenuRight), notícies (PC_Llistat_Noticies) o UIB_Pagina (per PC_Blog) que es volen mostrar i amb l'ordre dessitjat. Es fa a la part de "Imatges, documents, etc.. ("ContingutsRelacionats") - Continguts relacionats" just després del cos del UIB_Pagina.
 3. Anar als components a on es vol compartir els enllaços o notícies i associar l'UIB_Pagina a la propietat corresponent.

Es poden crear dins l'editor del CMS taules que no ocupin el 100% del contingut?

Sí.

Es poden crear taules que no ocupin el 100% de l'amplada del contingut, mitjançant la propietat "amplada" que es troba a la finestra de definició de taules. Aquestes taules també es poden alinear a l'esquerra, al centre o a la dreta del contingut.

Per exemple:

 Mes Pluja l/m2
 Gener  30,5
 Febrer  69,6

Per configurar-ho podeu consultar la pàgina Alineació de taules dins el contingut a la secció de taules de l'eina de continguts.

Puc posar una capça d'enllaços amb imatges a la part de la dreta de la pàgina?

Sí.

A la dreta de les pàgines podem posar el component P_Menu_Right. Aquest component permet presentar els enllaços de diferents modes:

 • Text
  •  Exemple capça d'enllaços en mode text
 • Imatge
  •  Exemple capça d'enllaços en mode imatge
  • Les imatges s'ajusten a 100px d'amplada
 • Text i imatge
  •  Exemple capça d'enllaços en mode text i imatge
  • Les imatges de l'exemple tenen una mida de 20px

Podeu consultar com configurar aquest component a la pàgina del manual d'usuari del gestor de continguts.

Puc emprar el format de la pàgina de la cronologia de la UIB a les meves pàgines?

Si.

A la pàgina de la cronologia de la UIB la informació és mostra per anys tal com podeu veure a la imatge següent:

 Exemple del component de la ressenya històrica

Podeu emprar el component PC_Ressenya_Historica per mostrar informació organitzada per anys. Per fer-ho, podeu consultar la pàgina de manual que explica com incloure una ressenya històrica  a les vostres pàgines.

Puc donar un estil a un formulari processat?

Si.

Per donar estil a un formulari no s'han d'emprar taules ja que aquestes només s'utilitzen per mostrar dades en format tabular. Per donar-li una aparença predeterminada s'han definit dos estils dins l'editor:

 • Fila única, que s'ha d'aplicar a cada paràgraf del formulari.
 • Etiqueta formulari, que s'ha d'aplicar al text que acompanya al control del formulari

Per aplicar-los de forma adequada s'ha de cumplir:

 1. L'etiqueta i el seu control o camp de formulari s'han de col·locar seguits, en un únic paràragraf.
 2. Per aplicar l'estil Fila única, s'ha de seleccionar tant l'etiqueta com el control de formulari.
 3. Per aplicar l'estil Etiqueta formulari, s'ha de seleccionar només l'etiqueta.

Alguns exemples de com quedaria un formulari amb l'estil són el "Borsa d'intercanvi lingüístic" i la " Sol·licitud de Cerca Bibliogràfica".

Podeu consultar més informació a la pàgina del manual sobre formularis processats i en concret a com es pot definir el cos del mateix.

Com puc saber la URL d'un document pujat al servidor?

De vegades, és necessari conèixer l'adreça que tendrà un document (PDF, doc, imatge) quan es publiqui al web, per exemple, per poder enviar aquesta adreça a un correu sense necessitat d'enllaçar-lo dins d'un contingut a una pàgina.

Es pot conèixer l'adreça que tendrà el document pujat al servidor de la següent forma:

 1. Una vegada pujat l'arxiu, es selecciona el contingut que el conté (UIB_PAGINA, UIB_DOCUMENT, UIB_IMATGE, etc.).
 2. Damunt la imatge de l'arxiu adjunt, s'ha de fer clic amb el botó dret del ratolí.
 3. Es tria l'opció "Copia la ruta de l'enllaç" del menú contextual que apareix.
  Menu contextual
 4. S'ha d'enganxar aquest text a un editor i sortirà quelcom com "openPopup('https://cms.uib.es/infoglueCMS/digitalAssets/182/182960_espera_ang2.doc','Preview', 'width=600,height=500,resizable=yes');"
 5. Dins aquest text, s'ha de seleccionar a partir de "/digitalAssets..." i fins al final de la URL que inclou. En aquest cas seria "/digitalAssets/182/182960_espera_ang2.doc".
 6. A l'adreça del lloc web que el conté, s'ha d'afegir aquest text. Segons l'exemple, si fos un document de l'Oficina Web (http://oficinaweb.uib.es), la URL final seria:
  http://oficinaweb.uib.es/digitalAssets/182/182960_espera_ang2.doc
  Aquesta és l'adreça del document.

Amb el navegador Firefox, una altra forma de fer-ho seria clicant damunt la imatge del fitxer. S'obrirà una nova finestra que té com a URL la del document. A partir d'aquí, s'han de seguir les pases 4, 5 i 6 per obtenir l'adreça final. 

Observacions: en el cas que el fitxer estigui adjunt a un contingut tipus UIB_PAGINA, aquests pasos s'han de fer des de l'eina de continguts.

Puc saber a quin contingut correspon un codi de DigitalAsset?

Si.

L'adreça web (URL) d'un document publicat és de la forma: http://elmeulloc.uib.cat/digitalAssets/176/176097_carrers_edificis.pdf. En aquesta URL s'indica l'identificador de digitalAsset del document (176097) que no és el mateix que l'identificador del contingut (contendID).

A vegades interessa conèixer quin és el contingut al que està associat el document. Per fer-ho hi ha una tasca disponible que, donat un codi de DigitalAsset, es pot saber a quin contingut està adjunt. Per això us heu de col·locar sobre una carpeta i clicar sobre l'opció Executa tasca. De la llista de tasques disponibles heu de seleccionar "CercaContingutAmbDigitalAssetId". S'obrirà una finestra de diàleg que us permetrà introduir el codi del DigitalAsset (nombre que hi ha a l'adreça del document abans del nom) que voleu cercar com la que es que mostra a la següent figura:

Cerca contingut

Una vegada que hageu introduït el codi i cliqueu sobre "Cercar contingut" el resultat serà:

resultat cerca contingut

a on es pot veure el repositori al qual està el fitxer adjunt, el codi o l'identificador del contingut (contentID), la carpeta a la qual està el contingut i el nom complet del DigitalAsset que s'ha cercat.

A partir del codi podreu cercar el contingut.

Com puc trobar un contingut que no record on està ubicat?

De vegades, quan el lloc web és molt gros o el nombre de carpetes és nombrós, pot ser que no es trobi un determinat contingut dins l'eina de continguts del CMS.

Per saber a on està ubicat un determinat contingut, el CMS permet cercar de diferents maneres:

 • Des de l'eina de continguts mitjançant el cercador, el qual permet fer cerques:
  • a partir d'alguna paraula que conté
  • a partir de l’identificador de contingut o contentID
 • Des de l'eina d'estructura a partir de la pàgina a la qual es visualitza aquest contingut

Trobar un contingut emprant el cercador

A l'eina d'estructura hi ha un cercador que permet fer cerques dins els continguts del CMS. La cerca es pot fer de dues maneres:

 • Introduint una paraula que aparegui al contingut i fer la cerca: Cerca per paraula. Aquesta operació donarà com a resultat una llista amb les coincidències.
 • També es pot fer la cerca a partir d'un identificador de contingut (CONTENTID):Cerca per contentID

Quan es tengui el contingut desitjat si es pitja el botó "Mostra l'arbre" Botó que permet mostrar l'arbre de carpetes d'un contingut de la barra d'eines, es desplegaran totes les carpetes necessàries per mostrar a on està ubicat el contingut.

 Trobar el contingut a partir d'una pàgina que l'enllaça

Si aquest contingut està associat a una pàgina, es pot trobar la seva ubicació a partir d'aquesta. Se selecciona la pàgina, es clica damunt el botó de propietats del component propietats component i una vegada que surt la capça de configuració del component, es passa el ratolí per damunt la propietat que indica el contingut que visualitza aquella pàgina. Això mostrarà la ruta on es troba ubicat el contingut.

Exemple de com trobar la ruta d'un contingut

Puc obtenir un document dels resultats dels formularis processats sense tenir usuari del CMS?

Si.

És possible que algú sense permisos d'accés al CMS pugui obtenir un document amb els formularis processats. Per això:

 1. S'ha de posar la seva adreça com a destinatari del formulari
 2. Quan rebi un missatge ha de guardar els documents en format .csv a una carpeta
 3. Per ajuntar les dades en un únic document, vos podeu descarregar el document importador_dades, que conté una macro, que quan s'executa crea un nou document amb totes les línies dels documents .csv que hi ha dins la carpeta. Només va bé quan els columnes dels documents són les mateixes.

Puc crear una galeria a partir d'un conjunt de fotografies?

Si es vol mostrar un conjunt de fotografies amb un visor es pot fer amb una galeria fotogràfica. Aquesta galeria es pot construir a partir de:

 • Una carpeta amb continguts tipus UIB_Imatge. L'ordre en que es mostrin les imatges serà l'ordre en que estan dins la carpeta.
 • Seleccionar els continguts un a un. Es podrà decidir l'ordre en que es mostraran les imatges.

En podeu veure un exemple a l'apartat de Image gallery of the UIB.

Per a més informació podeu consultar el manual sobre el component de la Galeria Fotogràfica.

Puc destacar les darreres notícies d'un llistat?

Si.

Es pot destacar les notícies de la darrera setmana. La manera de destacar serà diferent depenen d'on esmostri la llista de notícies.

 • En el cas d'una llista de notícies a una capça a la part dreta de la pàgina, es poden destacar de tres maneres diferents:
  • posar el text en negreta
  • afegir una imatge darrere el text
  • posar el text en negreta i afegir la imatge darrere el text

Per defecte la imatge és una icona d'admiració(), però també es possible personalitzar aquesta imatge. Podeu consultar més informació a l'apartat Llista de notícies a una capça a la part dreta de la pàgina.

Puc incloure un so i reproduir-lo a una pàgina del meu lloc web?

Sí.

S'ha de tenir l'arxiu de so en format MP3, un enllaç d'un contingut a aquest arxiu i una pàgina que inclogui el component per reproduir el so.

A les pàgines del Servei Lingüístic es pot veure un exemple de reproducció de so.

Es pot trobar més informació sobre com reproduir sons a la secció de components d'aquest manual

Puc veure una llista com si fos una taula?

Sí.

Realment no és una única llista, sinó que és una llista amb subllistes. Aquest tipus d'organització s'ha creat per poder veure informació que no es tabulada com si fos una taula (segons les normes d'accessibilitat no es pot usar una taula). Es pot accedir a la informació de com emprar-ho a la part de taules de l'editor.

A continucació es pot veure un exemple de com quedaria una estructura d'aquest estil:

Llistes que tenen format de taula

Com puc canviar el banner del meu lloc web?

El bàner del lloc web és un contingut tipus UIB_Imatge que està assignat a l'arrel del lloc web. Quan es crea un lloc web se'n posa un per defecte. La mida de la imatge ha de ser 655x140.

El bàner es pot canviar de dues maneres:

 • Actualitzant el contingut del bàner amb l’eina de continguts. El bàner és un contingut tipus UIB_Imatge que per defecte està ubicat  a la carpeta "Punts bàsics". La forma més senzilla per canviar-ho és anar al contingut UIB_Imatge que s'estigui emprant com a bàner i triar l'enllaç que diu "Actualitza". Sortirà una finestra que permetrà escollir un altre arxiu de la màquina local i, una vegada triat, s'ha de clicar "Desa i surt".
 • També és pot crear un bàner nou amb l’eina de continguts tipus UIB_Imatge. Una vegada creat el bàner s’hauran d’editar les propietats de la pàgina i posar-hi el nou a la propietat “Banner”. Es pot consultar la configuració per a la pàgina principal per veure com es canvia

Si no es troba una imatge adequada pel lloc, es pot assignar una imatge per defecte. Per a aquesta opció, s'ha de contactar amb l'equip de suport.

Puc configurar el destinatari del formulari de "Comentaris i suggeriments" de la meva pàgina web?

Si.

Al peu de totes les pàgines web amb la imatge corporativa hi ha un enllaç a una bústia de comentaris i suggeriments que és un formulari de contacte al qual els usuaris que naveguen pel web poden enviar missatges als responsables.

El destinatari d'aquest formulari es defineix a una fitxa de contacte que s'enllaça a una propietat de la pàgina. Per poder canviar-lo es modifica aquesta propietat, enllaçant la fitxa de contacte que conté l'adreça a la qual es vol dirigir la bústia (si la fitxa no està creada primer s'haurà de crear).

Puc pujar més d'un arxiu al mateix temps al CMS?

Sí.

A la pestanya de continguts, es pitja damunt la carpeta (o l'arrel) on es volen pujar els arxius i es pitja el botó "Pujar arxius" Botó de pujar arxius. Aquí sortiran una sèrie de camps per poder pujar fins a 5 arxius de cop, siguin del tipus que siguin.

Per exemple, es podrien pujar 2 imatges (jpg) i 1 pdf en la mateixa operació. Per a més informació sobre aquesta utilitat podeu consultar l'apartat pujar arxius de l'eina de continguts.

 

Puc configurar una carpeta perquè contengui només un determinat tipus de contingut?

Sí.

S'ha de triar la carpeta, anar a la barra d'eines i triar "Edita les propietats".

Allà s'ha de seleccionar el tipus de contingut que volem que surti per defecte quan es crea un nou contingut i, si escau, els tipus de continguts permesos a aquella carpeta.

Per exemple, si interessa que a una carpeta amb el nom "imatge" només es puguin crear continguts del tipus UIB_Imatge, es triaria aquest tipus de contingut com el de defecte i s'assenyalaria el camp UIB_Imatge. En l'exemple de la imatge posterior, també s'ha permès crear carpetes (folders).

 Opcions de l'edició de propietats d'una carpeta

Quan es creï un nou contingut a la carpeta, el que es veuria seria el següent

Exemple de tipus de continguts restringits a una carpeta.

Puc publicar informació avui i que no sigui visible al web fins més endavant?

Sí.

Tots els elements de l'eina tenen assignada una data de publicació i d'expiració. Aquesta data s'assigna quan es crea l'element (contingut, carpeta, pàgina) però es pot canviar posteriorment. Per defecte, la data de publicació és la del moment de creació de l'element, de forma que quan s'enviï a publicar, immediatament serà visible al web. La data d'expiració que s'assigna són 50 anys posteriors a la data de publicació.

Així i tot, es pot fer que un element es publiqui dia 02-03-2011, per exemple, però realment no sigui visible fins dia 15-03-2011. Per fer això, s'ha de pitjar el botó "Info. del contingut" Botó que permet editar la informació del contingut de la barra d'eines i canviar, si escau, la data i hora de publicació mitjançant el calendari que hi ha al costat d'aquest camp. El mateix es faria si es volgués que l'element no fos visible al web a partir d'una data determinada, per exemple, el 22-03-2011. La següent imatge mostra un exemple amb aquestes dates:

Datas de publicació i expiració per un element

Puc crear taules que l'usuari pugui ordenar?

Sí.

Es poden crear taules que, una vegada que es visualitzin a una pàgina, l'usuari pugui ordenar segons la columna que li interessi. Aquesta opció està explicada a l'apartat de taules de l'editor

La següent imatge mostra un exemple de taula que l'usuari pot ordenar.

Mostra de taula que se pot ordenar

Altres pàgines relacionades

Puc evitar el correu no desitjat?

Sí.

Si s'afegeix una adreça de correu a un contingut visible des del web, es corr el risc que algun motor automàtic agafi aquesta adreça i l'empri per enviar-li correus no desitjats. S'ha de tenir en compte que a part d'omplir la vostra bústia de correus no desitjats, provoca saturació al servidor de correu.

Per evitar publicar adreces de correu, l'eina proporciona les fitxes de contacte, que és un tipus especial de contingut en el qual es defineix, entre d'altres, dades el correu electrònic, i es visualitza a través d'un formulari de contacte.

Aquesta funcionalitat és útil a les planes del tipus "Estructura i personal".

Altres pàgines relacionades

Com puc canviar l'idioma de les eines del gestor de continguts?

Es poden personalitzar algunes opcions del gestor de continguts.

Els paràmetres que es poden canviar són:

 • Idioma. Per defecte, els botons de la barra d'eines i els missatges surten en anglès, però es pot canviar per veure'ls en català.
 • Site per defecte. Si es té accés a més d'un site, es pot indicar a quin site ha d'entrar directament quan s'accedeixi al gestor de continguts.
 • Eina per defecte. Es pot indicar quina eina (continguts, estructura, publica...) s'ha de visualitzar quan s'entra al gestor de continguts.

Per canviar aquestes opcions hi ha un enllaç anomenat CONFIG. PERS. (Personal Settings) a la part dreta dalt del gestor de continguts.

Paràmetres de configuració del gestor de continguts

Puc esborrar un node d'un lloc web?

Sí.

Per esborrar node, s'ha d'emprar el botó "Esborra node" Botó per esborrar un node d'un lloc web de la barra d'eines.

Aquest botó només apareixerà quan no hi hagi cap còpia publicada del node a esborrar, es a dir, que si hi ha una versió (l'actual o una d'anterior) publicada del node no es podrà esborrar el mateix fins que s'hagin despublitat totes les còpies.

Per despublicar totes les còpies d'un node s'ha d'emprar el botó "Despublica totes les còpies" Botó per despublica totes les còpies d'un node, que està sota el node "Despublica la còpia actual" i apareix quan se passa per damunt aquest darrer.