Escoltar

Enllaços

Hi ha una sèrie de qüestions que s'han de tenir en compte a l'hora d'incloure enllaços a les pàgines web per tal que aquests siguin accessibles per als usuaris:

Text de l'enllaç

Els enllaços han d'identificar clarament el seu destí o funcionalitat a través d'un text que sigui el més breu i significatiu possible. Així, ha de quedar clar a quin recurs accedirà l'usuari quan activi l'hipervincle, de forma que el text pugui ser entès quan es llegeixi fora de context.

Si escau, es pot afegir informació addicional sobre l'enllaç a l'atribut "title". A l'editor del gestor de continguts aquesta informació es col·locaria al camp "Títol consultiu" que es troba a la pestanya "Avançat" de la finestra de creació/edició d'enllaços.

En resum:

  • El text de l'enllaç ha de ser breu i significatiu del destí al que apunta.
  • El text s'ha d'entendre si es llegeix fora de context.
  • L'atribut "title" permet afegir informació addicional sobre l'enllaç.
     

Obertura de nova finestra

S'ha d'evitar l'obertura d'un enllaç en una nova finestra, ja que l'obertura pot confondre o desorientar a l'usuari. Si no queda més remei que obrir el nou recurs en una altra finestra, s'ha d'avisar a l'usuari d'aquest fet.

Una forma d'avisar l'usuari de l'obertura d'una nova finestra és posant un text a l'atribut "title" (per exemple, "Obri una nova finestra") que indiqui aquesta acció. A l'editor del gestor de continguts aquest text es col·locaria al camp "Títol consultiu", que es troba a la pestanya "Avançat" de la finestra de creació/edició d'enllaços.

A la següent imatge es pot veure un exemple d'aquest avís.

 Opcions avançades de la finestra de definició d'un enllaç

Cal tenir en compte

Als llocs web multiidioma, el missatge que avisa de l'obertura de nova finestra s'ha d'indicar als diferents idiomes del lloc web.

Estat dels enllaços

Un altre aspecte que s'ha de tenir en compte és que els enllaços han de ser coherents:

  • Dos enllaços iguals (text, imatge) han de dur al mateix destí o recurs.
  • Dins una pàgina web, s'ha d'evitar la presència d'enllaços que no funcionin.

En el cas de que s'hagi de definir un enllaç a dos recursos diferents amb el mateix text, s'emprarà l'atribut "title" per afegir informació addicional que permeti diferenciar els enllaços.

 

Altres pàgines relacionades