Escoltar

Nomenclatura

Quan es fa referència al nom d’un botó, apareix el nom en català i entre parèntesi en anglès: “<nom_català>” (<nom_anglès>).

Definicions

Contingut: conjunt d'informació que es vol publicar a algun lloc d'una pàgina. Més informació:

Node o pàgina: conjunt de continguts que es pot veure a una URL. Més informació:

Component: element que es pot afegir a una pàgina que permet mostrar un contingut o un conjunt de continguts d'una manera determinada. Més informació:

Enviar a publicar, publicar i despublicar

Enviar a publicar: pas per indicar que els canvis estan preparats per publicar. Es pot usar quan algú ha de revisar la feina abans de publicar-la.

Publicar: acció que es fa quan es vol mostrar els canvis que s'han editat al web públic.

Despublicar: acció de llevar informació que està visible al web públic.

Més informació:

Previsualitzar: veure el lloc web tal com quedarà una vegada publicat. Més informació: