Escoltar

Creació d'un nou contingut

El procés és prou semblant al de crear una nova carpeta. Primer s’ha de marcar a l’arbre la carpeta on es vol crear el nou contingut i després clicar sobre el botó “Nou Contingut” (New content).

Els camps són els mateixos que a l’hora de crear una carpeta:

  • Nom  del contenidor (2-100 caràcters). Només és per a ús intern. Convé emprar caràcters A-Z, a-z (dígits sense accents ni dièresi) i no admet ñ ni ç
  • Data de publicació. Data en què es vol que es publiqui el contingut. D’aquesta manera es pot introduir el contingut, publicar-lo i aquest serà visible quan indiqui aquesta data. Per defecte és la data actual, però es pot canviar clicant sobre el calendari que apareix a la dreta del camp
  • Data d’expiració. Data en què es vol que es despubliqui el contingut automàticament. Per defecte és d’aquí a 50 anys. Igual que l’anterior es pot canviar clicant sobre la icona que apareix a la dreta del camp
  • Tipus de contingut. És una llista amb les plantilles dels diferents tipus de contingut que es poden crear. A l'apartat Plantilles de contingut hi ha una relació dels tipus de contingut possibles i els camps de cada un d’ells

Una vegada emplenats els camps anteriors es pot desar el nou contingut (botó “Desa” (Save)) o bé cancel·lar l’acció (amb el botó “Cancel·la” (Cancel)).

Si es decideix desar el contingut apareixerà una finestra per a editar-lo. Els camps que sortiran per a emplenar dependran del tipus de contingut seleccionat.