Escoltar

Eina d'estructura

Aquesta eina és la que s’empra per a construir i/o mantenir un lloc web: construir l’estructura del site, escollir la informació que va a cada node, la forma en què es presentarà la informació i les relacions entre les pàgines i com es pot navegar entre elles.

Subapartats