Escoltar

Creació d'una nova carpeta

Per a crear una carpeta nova s’ha de seleccionar la carpeta on es vol crear i clicar el botó “Nova carpeta” (New Folder).

Camps per a la creació d'una carpeta

 L’àrea principal canviarà i mostrarà els camps que s’han d’omplir per a crear-la:

  • Nom de la carpeta (2-100 caràcters)
  • Data de publicació. Data en què es vol que es publiqui la carpeta. Per defecte és la data actual
  • Data d’expiració. Data en què es vol que es despubliqui la carpeta. Per defecte és d’aquí a 50 anys
  • Tipus de contingut. En el cas de carpetes, serà el tipus que es crearà per defecte quan es faci un nou contingut dins de la carpeta

Una vegada s’han introduït els camps s’ha de pitjar “Desa” (Save) si es vol guardar o bé “Cancel·la” (Cancel) en cas contrari. 

Barra d’eines de les carpetes

Quan hi ha una carpeta seleccionada la barra d’eines serà:

Barra d'eines a la zona de funcionalitats per les carpetes

Entre les accions que només tenen les carpetes hi ha les de crear una nova carpeta (explicada en aquest apartat), crear un nou contingut (explicat a l’apartat Creació d’un nou contingut) i editar-ne les propietats.