Escoltar

Pautes d'accessibilitat AAA

En aquest apartat es detallen algunes pautes, que de forma complementària, poden ajudar a fer els llocs web més accessibles als usuaris amb discapacitats i que pot beneficiar a tots els usuaris, ja que d'una altra manera, alguns usuaris experimentarien dificultats per accedir a la informació.

Aspectes generals

 • Crear un estil de presentació (disposició i aparença) que sigui homogeni en totes les pàgines del lloc web.
 • Donar informació distintiva al començament d'encapçalaments, paràgrafs, llistes, etc.
  Per exemple: l'avís de obligatorietat a un camp de formulari s'ha de col·locar abans del camp, no després.
 • Especificar l'expansió de les abreviatures o acrònims que apareixen al document.
  S'hauria d'indicar expressament la forma expandida al text de la pàgina la primera vegada que apareix.
 • Si hi ha "art ASCII" que ocupi vàries línies, donar un mitjà per botar-ho.
 • Proporcionar informació de forma que els usuaris puguin rebre els documents segons les seves preferències (per idioma, escoltar pàgines en lloc de llegir-les, Braille, etc.). A més, a l'hora de descarregar documents, oferir formats alternatius (html, doc, pdf, txt, etc.)
 • Proporcionar informació sobre les relacions entre els documents que pertanyen a una col·lecció. Per exemple, en HTML s'han d'emprar els atributs "rel" i "rev" associats al marcador "link" per permetre navegar adequadament pels grups de pàgines relacionades.
 • Proporcionar barres de navegació per facilitar la navegació d'un lloc web. Per exemple, les pestanyes del lloc web de la UIB és una barra de navegació que facilita l'accés a la seva informació.
 • Proporcionar dreceres de teclat pels enllaços importants, controls de formulari i grups de control de formularis.

Enllaços

 • Agrupar els enllaços relacionats i oferir una forma de botar-se el grup.
 • S'han de distingir els enllaços de la resta del text.
 • S'han de distingir els enllaços adjacents entre ells.

Formularis

 • S'han d'incloure valors per omissió als controls de formulari buits. Per exemple, a un formulari de cerca, el control de formulari on introduir el text a cercar podria incloure un valor que fos "Introduiu la vostra cerca", que desapareix una vegada que el focus arriba al control.

Mapes d'imatge

 • S'han d'incloure enllaços redundants, en format text, per a cada zona activa d'un mapa d'imatge de client. A més, cada zona activa del mapa d'imatge ha de tenir el seu text alternatiu.

Taules

 • Proporcionar abreviatures per les etiquetes dels encapçalaments de taula, emprant els marcadors adequats. Per exemple, si una de les columnes d'una taula fos "Direcció electrònica", s'hauria d'indicar mitjançant l'atribut "abbr" de la capçalera que la seva abreviatura és "email".