Escoltar

Pàgina principal

Quan es creï un nou lloc web la pàgina principal amb els nodes comuns, ja estarà creada. Hi haurà una sèrie d’aspectes que l’usuari podrà canviar per a adaptar-la a les seves necessitats. En aquest apartat es veurà com es pot fer.

Propietats de la pàgina

Per a poder modificar-la es pot clicar sobre la capçalera de la pàgina amb el botó dret del ratolí, triar-hi l’opció "Propietats". Sortirà una finestra de diàleg amb els diferents paràmetres que es poden configurar:

Propietats de la pàgina

Banner

Aquest camp servei per definir quin serà el bàner del lloc web. El bàner és la imatge que apareix a la capçalera del lloc web. Aquesta imatge és un enllaç a la pàgina principal del servei. El títol de la imatge és el títol del lloc web i apareixerà a l'esquerre de la imatge.

És un contingut tipus UIB_Imatge que està assignat a l'arrel del lloc web. Quan es crea un lloc web es posa un bàner per defecte. La mida de la imatge pel bàner és 655x140.

El bàner es pot canviar de dues maneres:

 • Canviar el contingut del bàner amb l’eina de continguts. El bàner és un contingut tipus UIB_Imatge que per defecte està ubicat  a la carpeta "Punts bàsics". La forma més senzilla per canviar-ho és anar al contingut UIB_Imatge que s'estigui emprant com a bàner i triar l'enllaç que diu "Actualitza". Sortirà una finestra que permetrà escollir un altre arxiu de la màquina local i, una vegada triat, s'ha de clicar "Desa i surt".
 • Crear un bàner nou amb l’eina de continguts tipus UIB_Imatge. Aquesta seria l'altre opció. Una vegada creat el bàner s’hauran d’editar les propietats de la pàgina i posar-hi el nou a la propietat “Banner” (1).

Si no es té una imatge adequada pel lloc, es pot assignar una imatge per defecte. Per a aquesta opció, s'ha de contactar amb l'equip de suport.

Disposició de la pàgina

La disposició de una pàgina al web institucional és:

 • Part esquerre: 
  • el menú on anirà la navegació definida a l’estructura
  • els accessos directes, si escau.
 • Part central hi anirà la informació que es vol presentar a la pàgina, a on es poden incloure diferents components com per exemple una pàgina senzilla, una llista de notícies, una agenda o els que podeu veure a l'apartat de Components de les pàgines.
 • Part dreta. Aquesta part és opcional i normalment s'usa a les pàgines principals dels llocs. Hi ha la possibilitat d’afegir:
  • Capces d'enllaços blaves o vermelles
  • imatges amb enllaç, tipus banner
  • llista de notícies o d'esdeveniments.

Per a poder modificar-la s'ha de canviar la propietat "Disposició de les pàgines" (2). 

Canvi al destinatari de la bústia de comentaris i suggeriments

Per canviar el destinatari de la bústia de comentaris i suggeriments a la propietat "Fitxa de contacte" (3) s'assignarà la fitxa de contacte amb l'adreça de correu elèctronic a on es vol rebre els missatges de la bústia de comentaris i suggeriments. L'assignació es farà a partir del node o pàgina, de manera que si es vol canviar el lloc web bastarà posar-ho a la pàgina principal del mateix.