Escoltar

Llista de notÝcies a una capša a la part dreta de la pÓgina

Una vegada s’ha definit un arxiu de notícies tal i com s’explica a l’apartat anterior, es pot crear una pàgina amb una llista de notícies a la part dreta de la mateixa. La pàgina on s'inclogui aquest component haurà de ser de 3 columnes. Per canviar la distribució de la pàgina s'ha de modificar el paràmetre CSS_Layout a les propietats de la pàgina. Aquest tipus de pàgina habitualment serà una pàgina principal del lloc web.

Per a fer una llista de notícies a una pàgina, se situa el ratolí a la columna de la dreta i s’ha de pitjar el botó dret per a afegir un nou component. Sortirà una finestra de diàleg, a la qual s’escollirà el repositori UIB_NUCLI i sortirà la llista de components que es poden afegir. D’entre els components s'escollirà PC_Llistat_Noticies_Box, que és el component per a crear la llista de notícies a la part de la dreta.

Propietats del component PC_Llistat_Noticies_Box

Apareixerà una finestra de diàleg en la qual s’hauran d’entrar els següents paràmetres:

 • Carpeta.Carpeta de contingut on és l'arxiu de notícies
 • PaginaDetall. Aquí s’indicarà la pàgina de l’arxiu que conté les notícies.
 • Quantitat. Nombre de notícies que es volen mostrar.
 • Nom. Títol que apareixerà a la capsa que conté la llista de notícies.
 • Text de -més notícies..-. Text que apareixerà a l'enllaç que dur a l'arxiu de notícies.
 • Destacar?. Permet indicar si s'han de destacar o no les notícies de la darrera setmana. Hi ha 3 opcions:
  • Negreta. Posa el text en negreta.
  • Imatge.  Afegeix una imatge al darrera del text
  • Imatge i negreta. Empra els dos mètodes per destacar.
 • Imatge destaca. Defineix la imatge que s'emprarà per destacar la notícia. Si no se n'indica cap i la propietat de 'Destacar?' inclou l'opció imatge, aleshores se n'empra una per defecte (icona d'admiració).

Exemple de capça de notícies

 Al següent exemple es pot veure una imatge d'una capça de notícies amb la notícia de la darrera setmana destacada amb l'opció "Imatge i negreta". La imatge que s'empra és la que hi ha per defecte.

Exemple de llista de notícies a la part dreta de la pàgina