Escoltar

Índex d'especialitats

Totes les categories

A

 • 331201 - Abrasius
 • 332801 - Absorció
 • 320801 - Absorció de medicaments
 • 611303 - Abús de drogues
 • 331707 - Accessoris i recanvis
 • 320802 - Acció dels medicaments
 • 220805 - Aceleradors de partícules
 • 531008 - Acords monetaris internacionals
 • 611402 - Actituds 35
 • 320803 - Activació, processos múltiples
 • 610601 - Actividad cerebral 35
 • 5304 - Activitat econòmica
 • 251092 - Acuicultura marina
 • 2201 - Acústica 35
 • 220102 - Acústica arquitectònica
 • 250104 - Acústica atmosfèrica
 • 251011 - Acústica submarina
 • 330912 - Additius alimentaris
 • 590903 - Administració civil
 • 5909 - Administració pública
 • 510101 - Adorn
 • 330101 - Aerodinàmica
 • 330104 - Aeronaus
 • 250101 - Aeronomia
 • 330108 - Aeroports i transports aeris
 • 331516 - Afinament incloent l'afinament per zones
 • 320605 - Agents patogens dels aliments
 • 332802 - Agitació
 • 331202 - Aglomerants
 • 510201 - Agricultura
 • 531201 - Agricultura, silvicultura, pesca 35
 • 3103 - Agronomia 210
 • 3101 - Agroquímica
 • 250804 - Aigues subterrànies
 • 250814 - Aigües superficials 35
 • 250405 - Aixecament geodèsic
 • 531002 - Ajuda exterior
 • 531003 - Ajuda internacional
 • 320701 - Al.lèrgies
 • 230201 - Alcaloides
 • 611301 - Alcoholisme
 • 330111 - Aleteig i vibracions
 • 241707 - Algologia (ficologia)
 • 221101 - Aliatges 105
 • 330921 - Aliments proteínics
 • 330927 - Aliments sintètics
 • 230319 - Alquils metàl.lics
 • 221303 - Altes pressions
 • 221304 - Altes temperatures
 • 530499 - Altres :: Activitat econòmica
 • 220199 - Altres :: Acústica
 • 590999 - Altres :: Administració pública
 • 310399 - Altres :: Agronomia
 • 310199 - Altres :: Agroquímica
 • 240299 - Altres :: Antropologia (física)
 • 510199 - Altres :: Antropologia cultural
 • 720299 - Altres :: Antropologia filosòfica
 • 510399 - Altres :: Antropologia social
 • 120299 - Altres :: Anàlisi i anàlisi funcional
 • 120699 - Altres :: Anàlisi numèrica
 • 620199 - Altres :: Arquitectura
 • 610399 - Altres :: Assessorament i orientació
 • 210399 - Altres :: Astronomia òptica
 • 610599 - Altres :: Avaluació i diagnòstic en psicologia
 • 240699 - Altres :: Biofísica
 • 240199 - Altres :: Biologia animal (zoologia)
 • 240799 - Altres :: Biologia cel.lular 35
 • 241399 - Altres :: Biologia d'insectes (entomologia)
 • 241099 - Altres :: Biologia humana
 • 241799 - Altres :: Biologia vegetal (botànica)
 • 240499 - Altres :: Biomatemàtiques 35
 • 230299 - Altres :: Bioquimica
 • 630799 - Altres :: Canvi i desenvolupament social
 • 520699 - Altres :: Característiques de la població
 • 120399 - Altres :: Ciencia dels ordinadors 105
 • 321399 - Altres :: Cirurgia
 • 310699 - Altres :: Ciència forestal
 • 550599 - Altres :: Ciències auxiliars de la història
 • 320199 - Altres :: Ciències clíniques
 • 250199 - Altres :: Ciències de l'atmosfera
 • 251299 - Altres :: Ciències de l'espai
 • 320699 - Altres :: Ciències de la nutrició
 • 251199 - Altres :: Ciències del sòl (edafologia)
 • 590299 - Altres :: Ciències polítiques
 • 310999 - Altres :: Ciències veterinàries
 • 250299 - Altres :: Climatologia
 • 530399 - Altres :: Comptabilitat econòmica 35
 • 630899 - Altres :: Comunicacions socials
 • 210199 - Altres :: Cosmologia i cosmogonia
 • 520299 - Altres :: Demografia general
 • 520399 - Altres :: Demografia geogràfica
 • 520499 - Altres :: Demografia històrica
 • 520799 - Altres :: Dimensió de la població i evolució demogràfica
 • 560599 - Altres :: Dret i legislació nacionals 70
 • 560399 - Altres :: Dret internacional 35
 • 530299 - Altres :: Econometria
 • 530699 - Altres :: Economia del canvi tecnològic
 • 530899 - Altres :: Economia general
 • 531099 - Altres :: Economia internacional
 • 531299 - Altres :: Economia sectorial
 • 220299 - Altres :: Electromagnetisme
 • 220399 - Altres :: Electrònica
 • 310299 - Altres :: Enginyeria agrícola
 • 330199 - Altres :: Enginyeria i tecnologia aeronàutiques
 • 330899 - Altres :: Enginyeria i tecnologia del medi ambient
 • 330699 - Altres :: Enginyeria i tecnologia elèctriques
 • 330399 - Altres :: Enginyeria i tecnologia químiques
 • 120999 - Altres :: Estadística
 • 611299 - Altres :: Estudi psicològic de temes socials
 • 510299 - Altres :: Etnografia i etnologia
 • 240899 - Altres :: Etologia
 • 320899 - Altres :: Farmacodinàmica
 • 320999 - Altres :: Farmacologia
 • 520199 - Altres :: Fertilitat
 • 720599 - Altres :: Filosofia de la ciència
 • 720699 - Altres :: Filosofia de la natura
 • 720199 - Altres :: Filosofia del coneixement
 • 720399 - Altres :: Filosofia general
 • 720799 - Altres :: Filosofia social
 • 241199 - Altres :: Fisiologia humana
 • 310899 - Altres :: Fitopatologia
 • 220799 - Altres :: Física atòmica i nuclear
 • 220499 - Altres :: Física de fluids
 • 221199 - Altres :: Física de l'estat sòlid
 • 220699 - Altres :: Física molecular
 • 221299 - Altres :: Física teòrica 35
 • 240999 - Altres :: Genètica
 • 250499 - Altres :: Geodèsia
 • 250799 - Altres :: Geofísica
 • 250599 - Altres :: Geografia
 • 540199 - Altres :: Geografia econòmica
 • 540399 - Altres :: Geografia humana
 • 540499 - Altres :: Geografia regional
 • 250699 - Altres :: Geologia
 • 120499 - Altres :: Geometria
 • 250399 - Altres :: Geoquímica
 • 630999 - Altres :: Grups socials
 • 250899 - Altres :: Hidrologia
 • 550399 - Altres :: Història de països
 • 550299 - Altres :: Història general 35
 • 550699 - Altres :: Història per especialitats
 • 550499 - Altres :: Història per èpoques
 • 310799 - Altres :: Horticultura
 • 241299 - Altres :: Immunologia
 • 590499 - Altres :: Institucions polítiques
 • 120799 - Altres :: Investigació operativa
 • 570199 - Altres :: Lingüística aplicada 35
 • 570299 - Altres :: Lingüística diacrònica
 • 570599 - Altres :: Lingüística sincrònica
 • 110299 - Altres :: Lògica deductiva
 • 110499 - Altres :: Lògica inductiva
 • 220599 - Altres :: Mecànica
 • 210299 - Altres :: Medi interplanetari
 • 320499 - Altres :: Medicina del treball
 • 320599 - Altres :: Medicina interna
 • 250999 - Altres :: Meteorologia
 • 110599 - Altres :: Metodologia
 • 241499 - Altres :: Microbiologia
 • 520599 - Altres :: Mortalitat
 • 220899 - Altres :: Nucleònica
 • 251099 - Altres :: Oceanografia
 • 591099 - Altres :: Opinió pública
 • 531199 - Altres :: Organització i direcció d'empreses 105
 • 580299 - Altres :: Organització i planificació de l'educació
 • 530999 - Altres :: Organització industrial i polítiques governamentals
 • 560499 - Altres :: Organització jurídica
 • 241699 - Altres :: Paleontologia
 • 611099 - Altres :: Parapsicologia
 • 610199 - Altres :: Patologia
 • 320799 - Altres :: Patologia
 • 310599 - Altres :: Peixos i fauna silvestre
 • 611199 - Altres :: Personalitat
 • 210499 - Altres :: Planetologia
 • 332999 - Altres :: Planificació urbana
 • 530199 - Altres :: Política fiscal i hisenda pública nacionals
 • 580399 - Altres :: Preparació i ocupació de professors
 • 120899 - Altres :: Probabilitat
 • 630499 - Altres :: Problemes internacionals
 • 631099 - Altres :: Problemes socials
 • 332899 - Altres :: Processos tecnològics
 • 310499 - Altres :: Producció animal
 • 611399 - Altres :: Psicofarmacologia
 • 610899 - Altres :: Psicologia de la vellesa
 • 610299 - Altres :: Psicologia del nen i de l'adolescent
 • 610699 - Altres :: Psicologia experimental
 • 610799 - Altres :: Psicologia general
 • 610999 - Altres :: Psicologia industrial
 • 611499 - Altres :: Psicologia social
 • 610499 - Altres :: Psicopedagogia
 • 230199 - Altres :: Química analítica
 • 221099 - Altres :: Química física
 • 230399 - Altres :: Química inorgànica
 • 230499 - Altres :: Química macromolecular
 • 230599 - Altres :: Química nuclear
 • 230699 - Altres :: Química orgànica 105
 • 210599 - Altres :: Radioastronomia
 • 590199 - Altres :: Relacions internacionals
 • 210699 - Altres :: Sistema solar
 • 530599 - Altres :: Sistemes econòmics
 • 720499 - Altres :: Sistemes filosòfics
 • 630199 - Altres :: Sociologia cultural 35
 • 630699 - Altres :: Sociologia del treball
 • 631199 - Altres :: Sociologia dels assentaments humans
 • 630299 - Altres :: Sociologia experimental
 • 630399 - Altres :: Sociologia general
 • 630599 - Altres :: Sociologia matemàtica
 • 590699 - Altres :: Sociologia política
 • 330299 - Altres :: Tecnologia bioquímica
 • 332499 - Altres :: Tecnologia de l'espai
 • 330599 - Altres :: Tecnologia de la construcció
 • 331199 - Altres :: Tecnologia de la instrumentació
 • 332599 - Altres :: Tecnologia de les telecomunicacions 70
 • 331299 - Altres :: Tecnologia de materials
 • 331699 - Altres :: Tecnologia de productes metàl.lics
 • 331799 - Altres :: Tecnologia de vehicles de motor
 • 332199 - Altres :: Tecnologia del carbó i del petroli
 • 330999 - Altres :: Tecnologia dels aliments
 • 332399 - Altres :: Tecnologia dels ferrocarrils
 • 330499 - Altres :: Tecnologia dels ordinadors
 • 332799 - Altres :: Tecnologia dels sistemes de transport
 • 330799 - Altres :: Tecnologia electrònica
 • 332299 - Altres :: Tecnologia energètica
 • 331399 - Altres :: Tecnologia i enginyeria mecàniques
 • 331099 - Altres :: Tecnologia industrial
 • 331599 - Altres :: Tecnologia metal.lúrgica
 • 331899 - Altres :: Tecnologia minera
 • 331499 - Altres :: Tecnologia mèdica
 • 331999 - Altres :: Tecnologia naval
 • 332099 - Altres :: Tecnologia nuclear
 • 332699 - Altres :: Tecnologia tèxtil
 • 120599 - Altres :: Teoria de numeros
 • 530799 - Altres :: Teoria econòmica
 • 580199 - Altres :: Teoria i mètodes educatius 35
 • 560299 - Altres :: Teoria i mètodes generals
 • 620399 - Altres :: Teoria, anàlisi i crítica de les belles arts
 • 620299 - Altres :: Teoria, anàlisi i crítica literàries
 • 221399 - Altres :: Termodinàmica
 • 121099 - Altres :: Topologia
 • 221499 - Altres :: Unitats i constants
 • 590599 - Altres :: Vida política
 • 242099 - Altres :: Virologia
 • 120199 - Altres :: Àlgebra
 • 710299 - Altres :: Ètica d'individus
 • 710399 - Altres :: Ètica de grup
 • 220999 - Altres :: Òptica
 • 3199 - Altres especialitats agràries
 • 5199 - Altres especialitats antropològiques
 • 6299 - Altres especialitats artístiques
 • 2199 - Altres especialitats astronòmiques
 • 2499 - Altres especialitats biològiques
 • 2599 - Altres especialitats de la terra, espai o entorn
 • 5299 - Altres especialitats demogràfiques
 • 5399 - Altres especialitats econòmiques
 • 7299 - Altres especialitats filosòfiques
 • 2299 - Altres especialitats físiques
 • 5499 - Altres especialitats geogràfiques 35
 • 5599 - Altres especialitats històriques 35
 • 5699 - Altres especialitats jurídiques
 • 5799 - Altres especialitats lingüístiques
 • 1299 - Altres especialitats matemàtiques
 • 3299 - Altres especialitats mèdiques
 • 5899 - Altres especialitats pedagògiques 70
 • 5999 - Altres especialitats polítiques
 • 6199 - Altres especialitats psicològiques
 • 2399 - Altres especialitats químiques
 • 7199 - Altres especialitats relacionades amb l'ètica
 • 1199 - Altres especialitats relatives a la lògica 35
 • 6399 - Altres especialitats sociològiques
 • 3399 - Altres especialitats tecnològiques
 • 331501 - Alumini
 • 230202 - Aminoàcids
 • 330107 - Amortidors d'aire
 • 230115 - Analisi de polimers :: Química analítica
 • 230111 - Analisi microquimica
 • 230116 - Analisi radioquimica
 • 110201 - Analogia
 • 310901 - Anatomia
 • 240101 - Anatomia animal
 • 241002 - Anatomia humana
 • 241012 - Anatomia sistemàtica
 • 241013 - Anatomia topogràfica
 • 241711 - Anatomia vegetal
 • 321303 - Anestesiologia :: Cirurgia
 • 241102 - Anestesiologia :: Fisiologia humana
 • 240801 - Animal (etologia animal. ungulats)
 • 210501 - Antenes :: Radioastronomia
 • 330701 - Antenes :: Tecnologia electrònica
 • 241401 - Antibiòtics 105
 • 241202 - Anticossos
 • 241209 - Anticossos de teixits
 • 241201 - Antigens
 • 230203 - Antimetabolits
 • 330903 - Antioxidants en els aliments 35
 • 240202 - Antropogenètica
 • 51 - Antropologia 280
 • 2402 - Antropologia (física) 70
 • 5101 - Antropologia cultural 105
 • 7202 - Antropologia filosòfica 140
 • 240207 - Antropologia mèdica
 • 5103 - Antropologia social 105
 • 240203 - Antropometria i antropologia forense
 • 610506 - Anàlisi a escala
 • 230102 - Anàlisi bioquímica 35
 • 120205 - Anàlisi combinatòria
 • 230103 - Anàlisi cromatrogràfica 35
 • 120701 - Anàlisi d'activitats
 • 120603 - Anàlisi d'errors
 • 120903 - Anàlisi de dades 105
 • 250622 - Anàlisi de diagrafies
 • 320901 - Anàlisi de medicaments
 • 230416 - Anàlisi de polímers :: Química macromolecular
 • 250919 - Anàlisi del temps
 • 332702 - Anàlisi del tràfic
 • 520703 - Anàlisi demogràfic
 • 230104 - Anàlisi electroquímica 35
 • 630503 - Anàlisi estadístic
 • 610604 - Anàlisi experimental del comportament 35
 • 120212 - Anàlisi global 35
 • 120213 - Anàlisi harmònica
 • 1202 - Anàlisi i anàlisi funcional 210
 • 120905 - Anàlisi i disseny d'experiments 35
 • 620202 - Anàlisi literari 105
 • 120909 - Anàlisi multivariant
 • 1206 - Anàlisi numèrica 105
 • 120412 - Anàlisi tensorial
 • 580206 - Anàlisi, realització de models i planificació estadística
 • 331113 - Aparells científics
 • 310401 - Apicultura 35
 • 330602 - Aplicaciones elèctriques
 • 332001 - Aplicacions d'isòtops
 • 1101 - Aplicacions de la lògica 35
 • 120803 - Aplicació de la propbabilitat
 • 720101 - Aporètica
 • 242001 - Arbovirus
 • 510202 - Armes
 • 330910 - Aroma i sabor
 • 550501 - Arqueologia 280
 • 6201 - Arquitectura 140
 • 330406 - Arquitectura d'ordinadors 105
 • 331908 - Arquitectura naval
 • 320702 - Artereoesclerosi
 • 620303 - Arts decoratives
 • 240201 - Arxius antropològics
 • 331212 - Assaig de materials 35
 • 330916 - Assecament per congelació
 • 530405 - Assegurances
 • 6103 - Assessorament i orientació 280
 • 610303 - Assessorament i orientació educacional 35
 • 210301 - Astronomia de posició
 • 250401 - Astronomia geodèsica
 • 21 - Astronomia i astrofísica 490
 • 2103 - Astronomia òptica 70
 • 210403 - Atmosfera planetària
 • 250113 - Aurores
 • 331703 - Autobusos, camions i remolcs
 • 331601 - Autoclaus i calderes
 • 331702 - Automòbils
 • 330513 - Autopistes
 • 580106 - Avaluació d'alumnes 35
 • 320903 - Avaluació de medicaments
 • 610907 - Avaluació del rendiment 35
 • 6105 - Avaluació i diagnòstic en psicologia 70
 • 310409 - Avicultura
 • 230223 - Àcids nucleics
 • 1201 - Àlgebra 70
 • 120201 - Àlgebra d'operadors
 • 110202 - Àlgebra de boole
 • 120109 - Àlgebra de lie
 • 120104 - Àlgebra diferencial
 • 120107 - Àlgebra homològica
 • 120110 - Àlgebra lineal
 • 120203 - Àlgebres i espais de banach
 • 120112 - Àlgebres no associatives
 • 220711 - Àtom d'heli
 • 220712 - Àtom d'hidrogen
 • 220704 - Àtoms amb z major que 2

B

C

D

 • 510103 - Danses, festes
 • 710301 - Declaracions internacionals
 • 610305 - Deficiència mental :: Assessorament i orientació
 • 610103 - Deficiència mental :: Patologia
 • 610203 - Deficiència mental :: Psicologia del nen i de l'adolescent
 • 320604 - Deficiències alimentàries
 • 631002 - Delinqüència
 • 540302 - Demogeografia
 • 52 - Demografia 175
 • 5202 - Demografia general 105
 • 5203 - Demografia geogràfica 35
 • 5204 - Demografia històrica
 • 520303 - Demografia local
 • 520304 - Demografia regional
 • 520305 - Demografia rural
 • 520306 - Demografia urbana
 • 221106 - Dendrites
 • 241702 - Dendrologia
 • 230603 - Derivats del benzè
 • 320106 - Dermatologia
 • 241302 - Desenrotllament dels insectes
 • 240214 - Desenrotllament somàtic
 • 240105 - Desenvolupament animal 35
 • 580203 - Desenvolupament d'assignatures 35
 • 611103 - Desenvolupament de la personalitat
 • 580103 - Desenvolupament del programa d'estudis
 • 241004 - Desenvolupament humà
 • 540104 - Desenvolupament regional :: Geografia econòmica
 • 332905 - Desenvolupament regional :: Planificació urbana
 • 630706 - Desenvolupament socio-econòmic
 • 241715 - Desenvolupament vegetal
 • 220714 - Desintegració nuclear
 • 330308 - Desionització :: Enginyeria i tecnologia químiques
 • 332806 - Desionització :: Processos tecnològics
 • 631014 - Desocupació
 • 610101 - Desordres del comportament
 • 332808 - Dessecació 70
 • 332807 - Destil.lació i condensació
 • 220806 - Detectors de partícules 35
 • 620304 - Dibuix, gravat 35
 • 221107 - Dielèctrics
 • 120611 - Diferenciació numèrica 35
 • 250116 - Difusió (atmosfèrica)
 • 221108 - Difusió en sòlids
 • 320601 - Digestió
 • 5207 - Dimensió de la població i evolució demogràfica
 • 530406 - Diners i operacions bancàries
 • 250106 - Dinàmica atmosfèrica 35
 • 220409 - Dinàmica de fluids magnètics (magnetofluidodinàmica)
 • 310510 - Dinàmica de les poblacions
 • 121013 - Dinàmica topològica
 • 531110 - Direcció de vendes
 • 611201 - Discriminació 35
 • 220402 - Dispersions
 • 330418 - Dispositius d'emmagatzematge
 • 330713 - Dispositius d'enregistrament
 • 221126 - Dispositius d'estat sòlid 35
 • 330412 - Dispositius de control
 • 331119 - Dispositius de cronometratge
 • 330708 - Dispositius de microones
 • 330723 - Dispositius de raigs x
 • 330715 - Dispositius de sonar
 • 331901 - Dispositius de sustentació pneumàtica
 • 330413 - Dispositius de transmissió de dades
 • 331104 - Dispositius electroòptics
 • 330709 - Dispositius fotoelèctrics
 • 330707 - Dispositius làser 70
 • 330714 - Dispositius semiconductors 35
 • 330716 - Dispositius sònics
 • 330717 - Dispositius termoelèctrics
 • 330718 - Dispositius termoiònics
 • 330722 - Dispositius ultrasònics
 • 120309 - Disseny amb ajut d'ordinador
 • 620101 - Disseny arquitectònic :: Arquitectura
 • 330501 - Disseny arquitectònic :: Tecnologia de la construcció
 • 630203 - Disseny d'investigació social
 • 330703 - Disseny de circuits 70
 • 330706 - Disseny de filtres
 • 331315 - Disseny de màquines
 • 332113 - Disseny de refineries
 • 330411 - Disseny de sistemes de càlcul
 • 120325 - Disseny de sistemes sensors 70
 • 610502 - Disseny experimental
 • 330416 - Disseny lògic
 • 239001 - Disseny. síntesi i estudi nous fàrmacs
 • 530402 - Distribució
 • 520602 - Distribució d'edat
 • 250309 - Distribució d'elements traça
 • 332201 - Distribució d'energia
 • 540101 - Distribució de recursos naturals
 • 120704 - Distribució i transport
 • 7208 - Doctrines filosòfiques
 • 570106 - Documentació
 • 570102 - Documentació automatitzada
 • 120403 - Dominis convexos
 • 310202 - Drenatges :: Enginyeria agrícola
 • 330508 - Drenatges :: Tecnologia de la construcció
 • 560501 - Dret administratiu
 • 560301 - Dret aeronàutic 35
 • 5601 - Dret canònic
 • 560502 - Dret civil 175
 • 560202 - Dret comparat
 • 560201 - Dret comú anglosaxó
 • 560504 - Dret constitucional 140
 • 560204 - Dret de l'antiguitat
 • 560302 - Dret del mar
 • 560506 - Dret fiscal 35
 • 5605 - Dret i legislació nacionals 945
 • 5603 - Dret internacional 280
 • 560503 - Dret mercantil 280
 • 560205 - Dret natural 35
 • 560505 - Dret penal 105
 • 560508 - Dret privat 35
 • 560507 - Dret públic 70
 • 560304 - Dret sobre els fons marins
 • 560303 - Dret sobre l'espai ultraterrestre
 • 590601 - Drets humans 35

E

F

G

H

I

 • 550505 - Iconografia
 • 5903 - Ideologies polítiques
 • 520103 - Il.legitimitat
 • 220908 - Il.luminació
 • 330604 - Il.luminació elèctrica
 • 241206 - Immunització
 • 2412 - Immunologia :: Ciències de la vida 105
 • 310903 - Immunologia :: Ciències veterinàries
 • 320710 - Immunopatologia
 • 230216 - Immunoquímica :: Bioquimica
 • 241207 - Immunoquímica :: Immunologia 35
 • 221112 - Imperfeccions 35
 • 631007 - Inadaptats
 • 530201 - Indicadors econòmics
 • 110401 - Inducció
 • 310509 - Influència de l'hàbitat
 • 591001 - Informació
 • 120317 - Informàtica 525
 • 332109 - Infrastructura de camps petrolífers
 • 530602 - Innovació tecnològica 35
 • 530304 - Input-output
 • 240803 - Insectes
 • 310107 - Insecticides
 • 332403 - Instal.lacions de míssils
 • 590902 - Institucions centrals
 • 5904 - Institucions polítiques
 • 590905 - Institucions regionals
 • 330403 - Instruccions aritmètiques i de màquina
 • 330113 - Instrumentació (aviació)
 • 331116 - Instruments de mesurament de la temperatura
 • 331107 - Instruments electrònics
 • 331106 - Instruments elèctrics
 • 220916 - Instruments fotogràfics
 • 331110 - Instruments mèdics
 • 331103 - Instruments per odontologia
 • 331118 - Instruments termoestàtics
 • 331111 - Instruments òptics 35
 • 530902 - Integració econòmica 35
 • 120304 - Intel.ligència artificial 490
 • 251008 - Interaccions mar-aire 35
 • 320807 - Interacció d'antigens
 • 220207 - Interacció d'ones electromagnètiques amb la matèria
 • 611410 - Interacció de grups
 • 221113 - Interacció de la radiació amb els sòlids
 • 250103 - Interacció mar-aire
 • 510204 - Intercanvi
 • 221017 - Intercanvi iònic
 • 221114 - Interfases
 • 120607 - Interpolació, aproximació i ajust de curves
 • 330608 - Interruptors
 • 110402 - Intuïcionisme
 • 120708 - Inventaris
 • 531007 - Inversió exterior
 • 240117 - Invertebrats
 • 240191 - Invertebrats no insectes
 • 531210 - Investigació i desenvolupament 35
 • 330110 - Investigació i proves de vol
 • 1207 - Investigació operativa :: Matemàtiques 35
 • 531107 - Investigació operativa :: Organització i direcció d'empreses
 • 220407 - Ionització
 • 250118 - Ionosfera
 • 220702 - Ions atòmics
 • 220606 - Ions moleculars
 • 330519 - Irrigació
 • 220713 - Isòtops
 • 250308 - Isòtops estables
 • 520104 - Índex de matrimonis
 • 520101 - Índex de natalitat

J

 • 250610 - Jaciments minerals
 • 620102 - Jardins i parcs
 • 332603 - Jute

L

M

 • 220603 - Macromolècules :: Física molecular
 • 230408 - Macromolècules :: Química macromolecular
 • 610802 - Maduresa
 • 560402 - Magistratura
 • 220208 - Magnetisme
 • 220202 - Magnituds elèctriques i el seu mesurament
 • 631003 - Malaltia
 • 320610 - Malalties de la nutrició 105
 • 320505 - Malalties infeccioses 35
 • 320402 - Malalties professionals
 • 320508 - Malalties pulmonars
 • 240118 - Mamífers (ungulats)
 • 332815 - Maneig de sòlids
 • 220801 - Manipulació de feixos
 • 330409 - Manteniment dels ordinadors
 • 331306 - Maquinària agro-pecuària
 • 331321 - Maquinària d'extracció de petroli
 • 331324 - Maquinària d'impressió i reproducció
 • 331318 - Maquinària de mineria
 • 331311 - Maquinària hidràulica
 • 331002 - Maquinària industrial
 • 331327 - Maquinària industrial especialitzada
 • 331319 - Maquinària nuclear
 • 331316 - Maquinària pel manejament de materials
 • 331307 - Maquinària per a la indústria de l'alimentació
 • 331320 - Maquinària per fabricar paper
 • 330607 - Maquinària rotatòria
 • 331329 - Maquinària tèxtil
 • 611413 - Marketing 35
 • 531105 - Marketing (comercialització) 105
 • 221210 - Massa
 • 12 - Matemàtiques 2730
 • 120801 - Matemàtiques actuarials (mercantils)
 • 331310 - Material de calefacció
 • 331304 - Material de construcció 35
 • 332305 - Material rodador
 • 331290 - Materiales metalurgics avançats
 • 720302 - Materialisme dialèctic
 • 332101 - Materials asfàltics
 • 331203 - Materials ceràmics
 • 221102 - Materials composats
 • 330116 - Materials dels sistemes de propulsió
 • 331204 - Materials metal.loceràmics (cermets)
 • 221194 - Materials piezoelèctrics
 • 630904 - Matrimoni
 • 120610 - Matrius
 • 331305 - Matrius, plantilles i calibres
 • 210202 - Matèria interplanetària
 • 320808 - Mecanismes d'acció dels medicaments
 • 230316 - Mecanismes de les reaccions inorgàniques
 • 230615 - Mecanismes de reacció
 • 310201 - Mecanització agrícola
 • 2205 - Mecànica 315
 • 220501 - Mecànica analítica 35
 • 220404 - Mecànica de fluids :: Física de fluids 35
 • 220504 - Mecànica de fluids :: Mecànica
 • 220502 - Mecànica de medis continus
 • 250617 - Mecànica de roques
 • 220509 - Mecànica de sòlids
 • 251108 - Mecànica de sòls (agricultura)
 • 221115 - Mecànica de xarxes
 • 330531 - Mecànica del sòl (construcció]
 • 220510 - Mecànica estadística 210
 • 2102 - Medi interplanetari
 • 332908 - Medi urbà
 • 320904 - Medicaments naturals
 • 320912 - Medicaments sintètics
 • 3204 - Medicina del treball 70
 • 251202 - Medicina espacial
 • 3203 - Medicina forense
 • 3205 - Medicina interna :: Ciències mèdiques 105
 • 310904 - Medicina interna :: Ciències veterinàries
 • 320401 - Medicina nuclear
 • 3210 - Medicina preventiva
 • 510113 - Medicina tradicional
 • 331803 - Menes de ferro
 • 331805 - Menes metàl.liques no fèrries
 • 332819 - Mesclat
 • 250907 - Mesometeorologia 35
 • 220507 - Mesura de propietats mecàniques
 • 630501 - Mesura i construcció d'índexos
 • 611104 - Mesurament de la personalitat
 • 241403 - Metabolisme bacterià
 • 320602 - Metabolisme energètic 140
 • 241108 - Metabolisme humà
 • 230217 - Metabolisme intermediari 105
 • 241407 - Metabolisme microbià
 • 720303 - Metafísica, ontologia
 • 221122 - Metal.lografia
 • 510210 - Metal.lúrgia :: Etnografia i etnologia
 • 221121 - Metal.lúrgia :: Física de l'estat sòlid
 • 331590 - Metal.lúrgia extractiva no fèrria
 • 230318 - Metalls
 • 331512 - Metalls preciosos
 • 331514 - Metalls radiactius
 • 331515 - Metalls raros
 • 331517 - Metalls refractaris
 • 210402 - Meteorits
 • 2509 - Meteorologia 280
 • 250901 - Meteorologia agrícola
 • 250915 - Meteorologia amb coets
 • 250905 - Meteorologia industrial
 • 250906 - Meteorologia marina
 • 250913 - Meteorologia per radar
 • 250916 - Meteorologia per satèl.lits
 • 250912 - Meteorologia polar
 • 250917 - Meteorologia sinòptica
 • 250918 - Meteorologia tropical
 • 1105 - Metodologia :: Lògica 70
 • 610701 - Metodologia :: Psicologia general
 • 630303 - Metodologia :: Sociologia general
 • 520202 - Metodologia d'anàlisi
 • 520201 - Metodologia d'investigació 105
 • 530801 - Metodologia econòmica
 • 221402 - Metrologia
 • 330522 - Metrologia de l'edificació
 • 241706 - Micologia (bolets)
 • 241410 - Micologia (llevats)
 • 2414 - Microbiologia :: Ciències de la vida 420
 • 310905 - Microbiologia :: Ciències veterinàries 35
 • 320103 - Microbiologia clínica 105
 • 330990 - Microbiologia d'aliments 70
 • 251109 - Microbiologia de sòls
 • 330203 - Microbiologia industrial
 • 241490 - Microbiologia: degradació de residus vegetals
 • 250204 - Microclimatologia
 • 330790 - Microelectrònica
 • 330793 - Microelectrònica. disseny 70
 • 330791 - Microelectrònica. tecnologia del silici
 • 330792 - Microelectrònica. tecnologies iii-iv i alternatives
 • 250908 - Micrometeorologia
 • 220912 - Microscopis
 • 230112 - Microscòpia
 • 220304 - Microscòpia electrònica
 • 120217 - Mida, integració, àrea
 • 230228 - Midó :: Bioquimica
 • 330924 - Midó :: Tecnologia dels aliments
 • 520403 - Migracions
 • 250611 - Mineralogia
 • 251110 - Mineralogia de sòls
 • 331806 - Minerals no metàl.lics
 • 531209 - Mineria
 • 331801 - Mineria del carbó
 • 590603 - Minories
 • 631005 - Minusvàlids
 • 510107 - Mites
 • 580101 - Mitjans audiovisuals 70
 • 591002 - Mitjans de comunicació de masses
 • 520301 - Mobilitat i migracions interiors
 • 520302 - Mobilitat i migracions internacionals 35
 • 630906 - Mobilitat social
 • 120307 - Models causals
 • 520708 - Models de població
 • 530202 - Models economètrics 140
 • 530703 - Models i teories del desenvolupament econòmic
 • 230409 - Modificació de macromolècules
 • 250920 - Modificació del temps
 • 220602 - Molècules inorgàniques
 • 230503 - Molècules marcades
 • 220604 - Molècules mesòniques i muòniques
 • 220609 - Molècules orgàniques
 • 550203 - Monografies històriques
 • 530905 - Monopoli i competència 35
 • 520607 - Morbiditat
 • 240703 - Morfologia cel.lular
 • 241304 - Morfologia dels insectes
 • 610801 - Mort
 • 5205 - Mortalitat :: Demografia
 • 520404 - Mortalitat :: Demografia històrica
 • 520502 - Mortalitat general
 • 520503 - Mortalitat infantil
 • 520504 - Mortalitat prenatal i perinatal
 • 610608 - Motivació :: Psicologia experimental
 • 710203 - Motivació :: Ètica d'individus
 • 610902 - Motivació i actituds
 • 331705 - Motocicletes
 • 332404 - Motors de coet
 • 331313 - Motors de combustió interna (general)
 • 331308 - Motors de gas
 • 331708 - Motors de pistó
 • 331704 - Motors diesel
 • 330603 - Motors elèctrics
 • 331905 - Motors marins
 • 331709 - Motors rotatius
 • 590505 - Moviments polítics
 • 510106 - Museologia 35
 • 510108 - Màgia
 • 331904 - Màquines auxiliars
 • 331328 - Màquines de vapor
 • 331331 - Màquines expenedores i distribuidores
 • 310204 - Màquines i arreus
 • 331314 - Màquines-eina i accesoris
 • 110501 - Mètode científic
 • 630204 - Mètodes d'investigació social 35
 • 120906 - Mètodes de distribució lliure i no paramètrica
 • 610402 - Mètodes educatius 70
 • 120608 - Mètodes iteratius
 • 580107 - Mètodes pedagògics 35
 • 230118 - Mètodes termoanalítics
 • 620306 - Música, musicologia 140

N

O

P

Q

R

 • 330710 - Radar
 • 221213 - Radiació (electromagnètica) 35
 • 220909 - Radiació infraroja
 • 220206 - Radiació infraroja, visible i ultraviolada
 • 220922 - Radiació ultraviolada
 • 220923 - Radiació visible
 • 250109 - Radiactivitat atmosfèrica 35
 • 220601 - Radicals lliures :: Física molecular
 • 230609 - Radicals lliures :: Química orgànica
 • 2105 - Radioastronomia
 • 2418 - Radiobiologia
 • 332505 - Radiocomunicacions 35
 • 332501 - Radiodifusió, so i televisió
 • 320910 - Radiofàrmacs
 • 220720 - Radioisòtops :: Física atòmica i nuclear
 • 230506 - Radioisòtops :: Química nuclear
 • 320111 - Radiologia 35
 • 250914 - Radiometeorologia
 • 220920 - Radiometria
 • 220210 - Radioones i microones
 • 221024 - Radioquímica :: Química física
 • 230505 - Radioquímica :: Química nuclear 35
 • 210502 - Radiotelescopis
 • 320112 - Radioteràpia
 • 250115 - Raigs còsmics :: Ciències de l'atmosfera
 • 210103 - Raigs còsmics :: Cosmologia i cosmogonia
 • 220205 - Raigs gamma
 • 220212 - Raigs x
 • 510211 - Ramaderia
 • 590604 - Raça
 • 611302 - Reaccions del comportament
 • 221010 - Reaccions ràpides i explosius
 • 241203 - Reacció antigen/anticòs
 • 220717 - Reacció nuclear i dispersió
 • 610611 - Reacció, reflexos
 • 332004 - Reactors de fisió nuclear
 • 220803 - Reactors de fusió
 • 332005 - Reactors de fusió nuclear
 • 220718 - Reactors nuclears
 • 330711 - Receptors de ràdio
 • 330721 - Receptors de t.v.
 • 330310 - Recobriment per electròlisi
 • 121014 - Recobriments topològics
 • 630201 - Recollida de dades de camp
 • 241793 - Recursos fitogenètics 35
 • 251091 - Recursos renovables 35
 • 530408 - Redistribució
 • 331211 - Refractaris
 • 332826 - Refrigeració :: Processos tecnològics
 • 330922 - Refrigeració :: Tecnologia dels aliments
 • 310205 - Regatge
 • 330806 - Regeneració de l'aigua
 • 310501 - Reglamentació i control
 • 330528 - Regulacions, codis i especificacions
 • 241109 - Regulació de la temperatura humana
 • 530903 - Regulació governamental del sector privat 35
 • 230213 - Regulació per retroalimentació
 • 310110 - Reguladors del creixement de les plantes
 • 610308 - Rehabilitació
 • 320404 - Rehabilitació (médica)
 • 531009 - Relacions comercials internacionals
 • 630102 - Relacions culturals
 • 590404 - Relacions entre els poders
 • 631006 - Relacions inter-racials
 • 630104 - Relacions inter-ètniques
 • 5901 - Relacions internacionals
 • 221310 - Relacions termodinàmiques
 • 610904 - Relacions treballadors-directius 35
 • 332909 - Relacions urbano-rurals
 • 520505 - Relació de variables
 • 510110 - Religió :: Antropologia cultural
 • 590605 - Religió :: Sociologia política
 • 310411 - Reproducció
 • 330802 - Residus industrials
 • 330533 - Resistència d'estructures 35
 • 331209 - Resistència de materials
 • 611405 - Resolució de conflictes 35
 • 250102 - Resplendor celest
 • 220708 - Ressonància de spin electrònic
 • 221118 - Ressonància magnètica
 • 220716 - Ressonància magnètica nuclear
 • 220707 - Ressonància paramagnètica electrònica
 • 570101 - Resums
 • 120108 - Retícules
 • 620205 - Retòrica
 • 320509 - Reumatologia 35
 • 330316 - Revestiments hidròfobs
 • 330314 - Revestiments protectors
 • 330315 - Revestiments refractaris
 • 530302 - Riquesa nacional i balanç de situació

S

 • 221013 - Sals foses
 • 320403 - Salut professional 70
 • 3212 - Salut pública 245
 • 531207 - Sanitat
 • 210408 - Satèl.lits
 • 332401 - Satèl.lits artificials
 • 332823 - Sedimentació
 • 250618 - Sedimentologia 140
 • 332406 - Seguiment espacial
 • 630704 - Seguretat social
 • 310412 - Selecció
 • 610906 - Selecció de personal
 • 310311 - Sements
 • 221125 - Semiconductors
 • 570509 - Semiologia
 • 570508 - Semàntica
 • 610803 - Senectut
 • 230507 - Separació d'isòtops :: Química nuclear
 • 332002 - Separació d'isòtops :: Tecnologia nuclear
 • 330304 - Separació química
 • 310413 - Sericultura
 • 331706 - Servei de manteniment de transports a motor
 • 531202 - Serveis comunitaris, socials i individuals 70
 • 331608 - Serveis de fabricació de productes metàl.lics
 • 332303 - Serveis de ferrocarril
 • 331508 - Serveis metal.lúrgics
 • 331804 - Serveis miners
 • 590904 - Serveis públics
 • 332906 - Serveis sanitaris
 • 630705 - Serveis socials
 • 331114 - Servomecanismes
 • 520609 - Sexe
 • 320113 - Sifilografia
 • 550511 - Sigil.lografia
 • 630801 - Signes
 • 310608 - Silvicultura
 • 2419 - Simbiosi
 • 510112 - Simbolisme
 • 120326 - Simulació
 • 250121 - Simulació numérica 70
 • 570513 - Sintaxi, anàlisi sintàctic
 • 230692 - Sintesis i estructura de productes naturals
 • 250705 - Sismologia i prospeccio sísmica
 • 2106 - Sistema solar 245
 • 120306 - Sistemes automatitzats de control de qualitat
 • 120305 - Sistemes automatitzats de producció
 • 120318 - Sistemes d'informació, disseny i components 105
 • 120702 - Sistemes de control
 • 120314 - Sistemes de control de l'entorn
 • 120322 - Sistemes de control de producció
 • 120320 - Sistemes de control mèdic
 • 120321 - Sistemes de navegació i telemetria de l'espai
 • 310490 - Sistemes de producció ramadera
 • 330115 - Sistemes de propulsió
 • 330405 - Sistemes de reconeixement de caràcters
 • 332703 - Sistemes de trànsit urbà
 • 5305 - Sistemes econòmics
 • 530501 - Sistemes econòmics capitalistes
 • 530502 - Sistemes econòmics col.lectivistes
 • 530503 - Sistemes econòmics comparats
 • 530504 - Sistemes econòmics socialistes
 • 330417 - Sistemes en temps real
 • 7204 - Sistemes filosòfics 175
 • 110205 - Sistemes formals
 • 330516 - Sistemes hiperstàtics
 • 5907 - Sistemes polítics
 • 590790 - Sistemes polítics: àrea americana
 • 720404 - Sistemes teològico-filosòfics
 • 630304 - Sociografia
 • 630802 - Sociolingüística :: Comunicacions socials
 • 570510 - Sociolingüística :: Lingüística sincrònica 105
 • 63 - Sociologia 1575
 • 630301 - Sociologia comparada
 • 6301 - Sociologia cultural 245
 • 630107 - Sociologia de l'art
 • 630605 - Sociologia de l'educació 210
 • 630608 - Sociologia de la ciència 70
 • 630109 - Sociologia de la literatura 140
 • 630110 - Sociologia de la religió
 • 630108 - Sociologia del dret :: Sociologia cultural
 • 630606 - Sociologia del dret :: Sociologia del treball
 • 6306 - Sociologia del treball 350
 • 6311 - Sociologia dels assentaments humans 35
 • 630607 - Sociologia dels mitjans de comunicació de masses
 • 631102 - Sociologia ecològica
 • 630602 - Sociologia educativa
 • 6302 - Sociologia experimental 140
 • 6303 - Sociologia general
 • 630302 - Sociologia històrica
 • 630603 - Sociologia industrial
 • 631103 - Sociologia local
 • 6305 - Sociologia matemàtica
 • 630604 - Sociologia mèdica
 • 5906 - Sociologia política 35
 • 631104 - Sociologia rural
 • 631106 - Sociologia urbana 35
 • 331808 - Sofre
 • 331614 - Soldadures
 • 221030 - Solucions
 • 630402 - Solució de conflictes 35
 • 240212 - Somatologia dels primats
 • 220107 - Sonar
 • 220110 - Sons subaquàtics
 • 220105 - Soroll
 • 320716 - Stress
 • 320603 - Substàncies tòxiques naturals
 • 330926 - Sucre
 • 210113 - Super-noves
 • 220211 - Superconductivitat
 • 221127 - Superconductors
 • 221128 - Superfícies
 • 310808 - Susceptibilitat i resistència vegetal
 • 530205 - Sèries cronològiques econòmiques 70
 • 120226 - Sèries i integrals trigonomètriques
 • 120915 - Sèries temporals
 • 120222 - Sèries, sumabilitat
 • 630803 - Símbols
 • 230423 - Síntesi de macromolècules
 • 330305 - Síntesi química
 • 250809 - Sòl glaçat ('permafrost')

T

U

 • 220109 - Ultrasons 35
 • 330404 - Unitats centrals de procés
 • 2214 - Unitats i constants
 • 331809 - Urani i menes radiactives
 • 620103 - Urbanisme 70
 • 321316 - Urologia 70
 • 310103 - Utilització d'adobs
 • 540103 - Utilització de la terra
 • 330601 - Utilització del corrent continu
 • 250504 - Utilització del terreny
 • 310391 - Ús (maneig) combinat de l'aigua i fertilitzants
 • 332904 - Ús del sòl

V

 • 241210 - Vacunes
 • 331902 - Vaixells
 • 331903 - Vaixells de navegació interior
 • 610509 - Validesa de tests
 • 320609 - Valor nutritiu 35
 • 120402 - Varietats complexes
 • 121003 - Varietats diferencials
 • 121015 - Varietats topològiques
 • 331610 - Vasos de pressió
 • 331913 - Vehicles submarins 35
 • 331701 - Vehicles tot terreny
 • 250124 - Vent solar :: Ciències de l'atmosfera
 • 210603 - Vent solar :: Sistema solar
 • 331301 - Ventiladors
 • 240123 - Vertebrats
 • 510102 - Vestit
 • 330929 - Vi
 • 220111 - Vibracions
 • 5905 - Vida política
 • 331206 - Vidre
 • 2420 - Virologia :: Ciències de la vida
 • 310911 - Virologia :: Ciències veterinàries
 • 242091 - Virologia animal
 • 310809 - Virus
 • 242003 - Virus dermatròpics
 • 242005 - Virus neurotròpics
 • 242006 - Virus pantròpics
 • 242008 - Virus respiratoris
 • 242009 - Virus viscerotròpics
 • 230232 - Vitamines :: Bioquimica 35
 • 320613 - Vitamines :: Ciències de la nutrició 35
 • 620204 - Vocabulari literari
 • 230119 - Volumetria
 • 250621 - Vulcanologia
 • 220303 - Vàlvules electròniques :: Electrònica
 • 330705 - Vàlvules electròniques :: Tecnologia electrònica

X

 • 120710 - Xarxes de flux
 • 250490 - Xarxes geodèsiques y deformacions

Z