Escoltar

UIB_FitxaContacte

Aquest tipus de contingut serveix per a definir una fitxa de contacte que es podrà fer servir al formulari de contacte. Els camps que formen aquest contingut són:

  • Nom. És el nom que sortirà al formulari de contacte com a destinatari
  • Email. Adreça a la qual s'enviarà el formulari de contacte
  • Telèfon. Informació addicional que s'utilitza a algun component
  • Ubicació. Informació addicional que s'utilitza a algun component
  • URL. Camp per introduir una adreça web per utilitzar als components
  • BCC Emails. Aquest camp es pot utilitzar si es vol que hi hagi més d'una adreça de correu destinatària del formulari
  • Text per defecte. Quan es creï un formulari de contacte amb aquesta fitxa, sortirà el text per defecte que es posi en aquest camp.
  • Correu de l'usuari obligatori?. Indica si l'usuari està obligat a introduir un correu electrònic quan ompli el formulari de contacte. Per defecte, el valor és NO.