Escoltar

UIB_Esdeveniment

Tipus de contingut per a definir un esdeveniment. Els camps per a aquest contingut són:

 • Data inici. Aquest és un camp obligatori que ha de tenir el format següent: dd/mm/aaaa, es a dir, s'ha de seguir l'ordre: dia, mes i any separats per barres. El dia que s'indiqui en aquest camp serà el dia en què es mostrarà l'esdeveniment a l'agenda
 • Data fi. Fa referència al dia que acaba l'esdeveniment
 • Nom. Aquest camp també és obligatori i el seu valor serà el que es mostrarà com a títol al llistat dels esdeveniments
 • Tipus. Indica el tipus d'esdeveniment que és, com per exemple conferència, curs o seminari
 • Exposa. Aquí apareix un editor a on es podrà introduir text per a indicar els autors de l’esdeveniment
 • Organitza. Serveix per a indicar les entitats organitzadores de l'esdeveniment
 • Lloc. Camp on hi ha la informació d'on tindrà lloc l'esdeveniment
 • Horari. Es mostra l'horari en què es realitzarà
 • Matrícula. Un camp per a introduir les indicacions per a realitzar la matrícula si és necesssari
 • Data inici matrícula. En cas que hi hagi matrícula aquest camp s'utilitzarà per a indicar la data inicial del termini de matrícula
 • Data fi matrícula. Igual que l'anterior però per a indicar la data final
 • Descripció. És un camp amb l'editor de text per a posar una descripció de l'esdeveniment
 • Més Informació. Camp que indica on es pot trobar més informació sobre l'esdeveniment. Ha de ser una URL
 • Categoria. És un menú de selecció per a escollir la categoria de l'esdeveniment. Els possibles valors són: Qualsevol, Puntual, Amb matrícula i Sense matrícula