Escoltar

UIB_FORM

Aquest contingut és per a fer formularis processats. És a dir, crearà un contingut en el qual es crearan camps on l’usuari podrà introduir dades. Aquest formulari es processarà de manera que s’enviarà un correu a l’adreça configurada, es guardarà dins un contingut tipus UIB_FORM_RES, o ambdues coses.

Els camps d’aquest tipus de contingut són:

  • Títol. Títol del formulari
  • Origen. Adreça de correu d’origen
  • Destí. Adreça de correu destinatària del formulari processat
  • Altres destinataris. Llista d’adreces separades per punt i coma que també rebran el formulari
  • Resultat. Per a escollir com es volen recollir els resultats: per correu, desats en un directori o ambdues coses
  • Formulari. Àrea de text on es definiran els camps del formulari. El nom de les variables han de començar per “c_”. A part dels camps de formulari es podran incloure text, imatges i enllaços
  • Configuracio formulari. Permet indicar regles que han de cumplir els camps abans que el formulari pugui ser enviat.
  • Desti Correcte. Indica la pàgina (opcional) a la que s'anirà per indicar a l'usuari que s'ha enviat correctament el formulari.

A l’apartat "Formularis processats" s’explica com es crea un formulari emprant aquest tipus de contingut.