Escoltar

UIB_FORM_RES

És un tipus de contingut a on es guardaran els resultats dels formularis processats. Aquests es creen automàticament quan els usuaris emplenen un formulari els resultats del qual es guarden en un directori. Per a més informació podeu consultar l’apartat "Formularis processats".