Escoltar

UIB_Multimedia

Serveix per definir un vídeo o so que està a un servidor extern:

 • Títol
 • Autor
 • Productor
 • Sinopsi: camp per introduir la sinopsi de l'arxiu.
 • Format. El format de l'arxiu pot alguns dels següents:
  • Video streaming - Servei de Recursos Audiovisuals
  • Video streaming - Servidor específic
  • MP3 - Audio
  • FLV - Flash Video
  • MP4 - Video Codec H.264
  • Emissió en directe
 • URL ("URL") - Arxiu: en el cas de streaming, si el servidor és específic s'ha d'escriure tota la ruta rtmp://host/video
 • URL HD ("URL2"): arxiu que conté l'arxiu de vídeo en HD.
 • Data de creació
 • Mides de la visualització - Aspect ratio. Els valors possibles són:
  • 4:3
  • 16:9
  • 3:2
  • 1,85:1
  • 2,39:1
  • No existeix
 • Durada - Format: HH:MM:SS
 • Categories relacionades. Aquest s'utilitza a canalUIB per definir les diferents categories