Escoltar

UIB_Pagina

Aquest tipus de contingut és el que defineix una pàgina per defecte. Els camps que apareixen en aquest tipus de contingut són:

  • Títol. Aquest camp serveix per a posar el títol de la pàgina
  • Cos. Hi apareix un editor on es podrà introduir el contingut de la pàgina que podrà contenir text, imatges, enllaços externs i enllaços interns
  • Continguts relacionats. Abans de relacionar documents a la pàgina s’ha de desar una primera versió del contingut. Aquest camp serveix per a posar una llista d’enllaços a documents (continguts del tipus document) i imatges (continguts del tipus imatge) relacionats a la pàgina, i també per a associar una categoria de FAQ. Quan es mostri el contingut a una pàgina, al final d'aquesta apareixerà una llista amb els documents relacionats amb una icona del tipus de document, mida i títol d'aquest
  • Pàgines relacionades. Igual que en l’anterior, primer hi haurà d’haver una primera versió del contingut. Aquest camp serveix per a incloure una llista d’enllaços a pàgines ja creades relacionades amb el contingut