Escoltar

Mapa clicable

També hi ha l'opció de fer un mapa clicable sobre una imatge inserida. Per això primer s'ha de seleccionar la imatge sobre la qual es vol fer el mapa i després pitjar l'opció Botó mapa clicable.

Sortirà la següent finestra de diàleg que permet definir les àrees i l'enllaç que li correspon a cada una:

Finestra de diàleg del mapa clicable

Serà aquí a on es crearan les zones de formes diferents: rectangles, cercles o arbitraris. Es podrà decidir si es volen mostrar etiquetes sobre cada zona i com han de ser, i elegir el lloc a on anirà el navegador quan s'elegeixi alguna zona. Els tipus d'enllaç possibles són els mateixos que els enllaços dins el text.