Escoltar

Enllaš dins el text (inline links)

En aquest apartat es mostra com:

Inserir un enllaç

Permet fer un enllaç des del text a:
 • una pàgina externa
 • una pàgina dins el CMS (interna)
 • un fitxer pujat dins el CMS (PDF, Imatge)
 • una pàgina amb un contingut específic
Per a poder fer un enllaç dins el text, primer se selecciona i després es clica sobre el botó “Insereix/Edita l’enllaç” (Insert/Edit link).
Com es crea un enllaç dins el text
 

Enllaç a una pàgina externa

Quan s’obri la finestra de diàleg es podrà escriure la URL a la qual es vol enllaçar.
 
Finestra de diàleg per inserir un enllaç dins el text
 

Enllaç a una pàgina dins el CMS (interna)

Per defecte demanarà una URL externa però si es clica sobre el botó “Veure servidor” (Browse server) s’obrirà la finestra que permetrà fer enllaços interns a alguna pàgina creada o fitxers inclosos dins el CMS.

Enllaç a una pàgina internaa

Es podrà veure l’arbre de l’estructura de pàgines creades dins el CMS dins la pestanya “Enllaç a una pàgina interna” (Internal Link). Es podrà navegar fins a trobar la pàgina al qual es vol enllaçar el text seleccionat dins l’editor. Una vegada seleccionat es clica sobre “Selecciona la pàgina a enllaçar“ (Save).

Enllaç a fitxer pujat dins el CMS (PDF, Imatge)

Quan és clica sobre el botó “Mostra servidor” (Browse server), a la finestar de dialeg que surt (veure imatge de l'apartat anterior), també hi haurà una pestanya per a navegar dintre dels fitxers pujats al CMS “Enllaç a un arxiu" (Uploaded Assets). A la qual apareixen quatre pestanyes més:

 • Arxius del contingut actual. Si el contingut actual té documents adjunts els mostrarà a aquesta pestanya.
 • Darrers arxius pujats. Mostra una llista dels darrers fitxers que l'usuari ha pujat al repositori.
 • Selecció de repositori. Aquesta és la mateixa funcionalitat que hi havia amb la versió anterior i que mostra la figura següent.
 • Cerca arxius. Permet cercar els arxius per nom.

Enllaç a un contingut

Es podrà navegar fins a trobar el document o imatge al qual es vol enllaçar el text seleccionat dins l’editor. Una vegada seleccionat es clica sobre “Utilitza marcat“ (Save).

Enllaç a una pàgina amb un contingut específic

També hi ha la possibilitat d'enllaçar una pàgina amb un contingut seleccionat.  Les passes per fer-ho són:

 1. Seleccionar la pàgina. Per això s'ha d'escollir la pestanya “Enllaç a una pàgina interna” (Internal Link) i seleccionar la pàgina a la qual es vol mostrar el contingut.
 2. Seleccionar el contingut. S'ha de clicar sobre la imatge del document que surt a la dreta i que a la figura següent està marcada amb un requadre:
 3.  Enllaç a una pàgina amb un contingut

 4. A la part dreta apareixerà l'arbre de continguts per escollir el contingut a afegir. Una vegada seleccionat es clicarà sobre el botó "Insereix enllaç a...".

Definir l'estil de l'enllaç

Hi ha una sèrie d'estils definits. Si se selecciona un dels estils, es posa una icona abans de l'enllaç depenent del tipus (a un document PDF, html, Word, executable,...).

Modificar un enllaç

Una vegada creat l’enllaç, si se selecciona i es clica sobre el mateix botó “Insereix/Edita l’enllaç” (Insert/Edit link), es poden veure i modificar les propietats de l’enllaç.

Eliminar d’un enllaç

Per a eliminar un enllaç, se selecciona el text i es clica sobre el botó ”Elimina enllaç” (Remove link).

Eliminació d'un enllaç