Escoltar

Incloure una imatge al text

Permet incloure una imatge dins el text. La imatge pot està adjunta al contingut actual o a qualsevol lloc del web.

Per a fer-ho just heu de posicionar-vos al lloc del text on es vol incloure la imatge i clicar sobre el botó "Insereix/Edita imatge” (Insert image).

Inserir una imatge dins el text

 
S’obrirà una finestra de diàleg a la qual es podrà posar una URL on està la imatge:
Finestra de diàleg per incloure una imatge al text.
Si es vol incloure una imatge que està dins InfoGlue s’ha de clicar sobre “Mostra Servidor” (Browse server). Sortirà la següent finestra:

Finestra de diàleg per explorar el servidor per cercar la imatge que es vol incloure

Es podrà navegar dins l’estructura de contingut fins que es trobi la imatge que es vol incloure. Altres funcionalitats que permet aquesta finestra és cercar una imatge dins el contingut clicant sobre el botó de cerca a la part superior esquerra i carregar una nova imatge dins l’InfoGlue. Després s’ha de clicar sobre el botó “Desa” (Save) i es tornarà a la finestra anterior, on es podran assignar/canviar les propietats de la imatge.

Propietats de la imatge

Des de la primera finestra es poden configurar els següents paràmetres:

  • Text alternatiu. Una cadena de text per a posar una explicació de la imatge
  • Estil de la imatge. Hi ha una sèrie d'estil definits per col·locar la imatge dins la pàgina.
  • Vora. Aquest paràmetre no es pot utilitzar per l'accessibilitat de pàgines web
  • Espai. Aquest paràmetre no es pot utilitzar per l'accessibilitat de pàgines web
  • VSpace. Aquest paràmetre no es pot utilitzar per l'accessibilitat de pàgines web
  • Alineació. Aquest paràmetre no es pot utilitzar per l'accessibilitat de pàgines web

Així com es canviï, el valor es veurà reflectit al requadre que està a la dreta de la finestra.

Modificació de les propietats de la imatge

Per a modificar la imatge  o alguna de les seves propietats, se selecciona la imatge i es clica el botó d’incloure  imatges. Sortirà la finestra de diàleg per a incloure una imatge al text, a la qual es podran canviar els valors que hi apareixen.