Escoltar

Formularis

Hi ha una sèrie de camps que permeten fer formularis, de manera que els usuaris del web puguin omplir determinats camps. S’ha programat un sistema per a fer formularis processats que s’explica al manual de Formularis processats.