Escoltar

Veure el codi font

Algunes vegades pot ser útil veure el codi font que genera el contingut que hem introduït dins un camp. Per a això només s’ha de clicar sobre el botó de “Codi Font” (Source) i el contingut de la finestra canviarà per a visualitzar el codi font. Es podrà editar o bé es podrà tornar enrere clicant una altra vegada el mateix botó. Quan s’està en mode de codi font es desactiven la resta de botons de l’editor.