Escoltar

Encapçalaments dins el text

Ús de les capçaleres

Quan s'edita un contingut és molt important, per qüestions d'accessibilitat i d'usabilitat, que els continguts s'organitzin en seccions.

Per diferenciar aquestes seccions, s'han d'emprar les capçaleres que estan definides a la barra d'eines, dins el camp "Format". Hi ha fins a 5 tipus d'encapçalaments definits:

  • Encapçalament 1. Aquest és el que s'empra per defecte al títol del contingut, així que convé no emprar-ho dins el cos, a no ser que després es decideixi no posar el títol del contingut dins la pàgina.
  • Encapçalament 2. Normalment, aquest serà el primer que s'emprarà dins el cos d'un contingut tipus UIB_Pagina.
  • Encapçalament 3.
  • Encapçalament 4.
  • Encapçalament 5.

Per exemple, a aquest contingut, s'ha emprat un encapçalament 2.